Arşiv

Posts Tagged ‘hello world’

vb universal app hello world


Merhaba
universalapp
Bugün Universal App olarak bir Hello World uygulamamızı hazırlayacağız. Bildiğiniz gibi universal app her platformda çalışıyor(desktop,web, mobile ve Microsoft’un desteği olan her yerde xbox gibi). Bizde bugün sabit bir uygulama hazırlayalım. Öncelikli olarak projemizi oluşturalım ve bunun için Visual Studio da sırası ile File > New > Project > Installed > Templates > Visual Basic > Windows > Universal adımlarını takip edip, gelen ekrandan da Blank App(Universal Windows) seçeneği ile projemizi oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz projenin örnek kodları aşağıdaki gibi olacaktır.
Uygulamamızın dizaynını yaptığımız MainPage.xaml içeriği.

[MainPage.xaml]

<Page x:Class="UniversalAppVb.MainPage" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:local="using:UniversalAppVb" xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" mc:Ignorable="d">

  <Grid Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">
    <TextBox x:Name="txtHelloWorld" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,10,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="Hello World" VerticalAlignment="Top" Height="178" Width="340" FontSize="30" TextAlignment="Center"/>
    <Button x:Name="btnHelloWorld" Content="Hello World" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,355,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="51" Width="340" FontSize="30" Click="btnHelloWorld_Click"/>
  </Grid>
</Page>

Dizayn ettiğimiz uygulamamızın kontrolleriniz yazdığımız MainPage.xaml.vb içeriği

[MainPage.xaml.vb]

' The Blank Page item template is documented at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=402352&clcid=0x409
Imports Windows.UI.Popups
'''
<summary>
''' An empty page that can be used on its own or navigated to within a Frame.
''' </summary>

Public NotInheritable Class MainPage
  Inherits Page

  Private Async Sub btnHelloWorld_Click(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    txtHelloWorld.Text = "Windows Universal App, Hello World."
    Dim message As MessageDialog = New MessageDialog("Windows Universal App with Vb, Like it ? ")
    message.Title = "Hello World"
    message.Commands.Add(New UICommand("Yes"))
    message.Commands.Add(New UICommand("No"))

    Dim result = Await message.ShowAsync()
    If result.Label = "Yes" Then
      Dim msg As MessageDialog = New MessageDialog("Thank you very much :) ")
      msg.Title = "Thanks"
      msg.Commands.Add(New UICommand("Ok"))
      Await msg.ShowAsync()
    End If
  End Sub
End Class

Burada basit olarak bir ekran hazırladık ve içinde butona bastığımızda değişen bir mesaj ekleyip sonrasında ise kullanıcıya mesaj verip işlemi kontrol etmesini sağladık. Uygulama çalıştığında aşağıdaki gibi ekran görüntülerindeki gibi olacaktır.

universalappvb1

universalappvb2

universalappvb3

Burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Eğer işletim sisteminizde geliştirici seçenekleri aktif değil ise uygulamayı dizayn ederken uyarı alırız. Bu özelliği aktif etmek için Başlat > Ayarlar > Güncelleştirme ve güvenlik > Geliştiriciler için sekmesi altından Geliştirici modu seçeneğini aktif etmeliyiz. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra ise uygulamamızı dizayn edip çalıştırabiliriz.

Projenin kaynak kodlarına üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.

Reklamlar
Kategoriler:Vb Etiketler:, , , ,

c# universal app hello world


Merhaba
universalapp
Bugün Universal App olarak bir Hello World uygulamamızı hazırlayacağız. Bildiğiniz gibi universal app her platformda çalışıyor(desktop,web, mobile ve Microsoft’un desteği olan her yerde xbox gibi). Bizde bugün sabit bir uygulama hazırlayalım. Öncelikli olarak projemizi oluşturalım ve bunun için Visual Studio da sırası ile File > New > Project > Installed > Templates > Visual C# > Windows > Universal adımlarını takip edip, gelen ekrandan da Blank App(Universal Windows) seçeneği ile projemizi oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz projenin örnek kodları aşağıdaki gibi olacaktır.
Uygulamamızın dizaynını yaptığımız MainPage.xaml içeriği.

[MainPage.xaml]

<Page x:Class="UniversalAppCs.MainPage" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:local="using:UniversalAppCs" xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" mc:Ignorable="d">

  <Grid Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">
    <TextBox x:Name="txtHelloWorld" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,10,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="Hello World" VerticalAlignment="Top" Height="178" Width="340" FontSize="30" TextAlignment="Center"/>
    <Button x:Name="btnHelloWorld" Content="Hello World" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,355,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="51" Width="340" FontSize="30" Click="btnHelloWorld_Click"/>

  </Grid>
</Page>

Dizayn ettiğimiz uygulamamızın kontrolleriniz yazdığımız MainPage.xaml.cs içeriği

[MainPage.xaml.cs]

using System;
using Windows.UI.Popups;
using Windows.UI.Xaml;
using Windows.UI.Xaml.Controls;

// The Blank Page item template is documented at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=402352&clcid=0x409

namespace UniversalAppCs
{
  ///

<summary>
  /// An empty page that can be used on its own or navigated to within a Frame.
  /// </summary>


  public sealed partial class MainPage : Page
  {
    public MainPage()
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    private async void btnHelloWorld_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      txtHelloWorld.Text = "Windows Universal App, Hello World.";

      MessageDialog message = new MessageDialog("Windows Universal App with C#, Like it ? ");
      message.Title = "Hello World";
      message.Commands.Add(new UICommand { Label = "Yes", Id = 0 });
      message.Commands.Add(new UICommand { Label = "No", Id = 1 });
      
      var res= await message.ShowAsync();


      if ((int)res.Id == 0)
      {
        MessageDialog msg = new MessageDialog("Thank you very much :) ");
        msg.Title = "Thanks";
        msg.Commands.Add(new UICommand { Label = "Ok", Id = 0 });
        await msg.ShowAsync();
      }

    }
  }
}

Burada basit olarak bir ekran hazırladık ve içinde butona bastığımızda değişen bir mesaj ekleyip sonrasında ise kullanıcıya mesaj verip işlemi kontrol etmesini sağladık. Uygulama çalıştığında aşağıdaki gibi ekran görüntülerindeki gibi olacaktır.

universalappcs1

universalappcs2

universalappcs3

Burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Eğer işletim sisteminizde geliştirici seçenekleri aktif değil ise uygulamayı dizayn ederken uyarı alırız. Bu özelliği aktif etmek için Başlat > Ayarlar > Güncelleştirme ve güvenlik > Geliştiriciler için sekmesi altından Geliştirici modu seçeneğini aktif etmeliyiz. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra ise uygulamamızı dizayn edip çalıştırabiliriz.

Projenin kaynak kodlarına üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.

Kategoriler:C# Etiketler:, , ,

android studio hello world


Merhaba
Daha önceki android studio 2.1 kurulum yazımda dediğim gibi şimdi sırada Android Studio ile ilk uygulamamızı hazırlamaya geldi. Öncelikle projemizi hazırlayalım.  Aşağıdaki ekran görüntüleri ile proje oluşturma adımlarını görebilirsiniz.

[Adım 1]

Bu aşamada ilk projemizi oluşturalım.
android17

[Adım 2]

Uygulamamızın adını ve bu uygulamanın içinde bulunacağı package ismini  ile uygulamnın lokasyonunu seçiyoruz.
android18

[Adım 3]

Bu aşamada ise uygulamamızın minumum hangi Android sürümünde çalışacağını belirliyoruz.
android19

[Adım 4]

Bu aşamada ise uygulamamız için boş bir activity seçiyoruz.
android20

[Adım 5]

Burada ise seçtiğimiz activity için isim belirleyebiliriz.
android21

[Adım 6]

Uygulamamız için kodları yazacağımız kısım olan MainActivity içeriği
android22

[Adım 7]

Uygulamamızı dizayn ettiğimiz activity_main xml dosyası
android23

[Adım 8]

Uygulamamız çalıştığında gelen ilk ekran görüntüsü
android24

[Adım 9]

Uygulamamızda butona bastığımızda oluşan mesaj
android25

Şimdi ise uygulamamızı oluştran kodlara bakalım. [MainActivity.java] içerisinde uygulamamıza ait kodları görebilirsiniz.

[MainActivity.java]

package com.sametcelikbicak.firstapp;

import android.content.DialogInterface;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Button btnHelloWorld;
    final TextView txtHelloWorld;

     btnHelloWorld = (Button)findViewById(R.id.btnHelloWorld);
     txtHelloWorld = (TextView)findViewById(R.id.txtView);

    btnHelloWorld.setOnClickListener(new OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        txtHelloWorld.setText("Hello World and Android Studio");
      }
    });  }
}

Bu aşamada ise uygulamamıza ait dizayn kodlarına bakalım. [activity_main.xml] içerisinde uygulamamıza ait dizayn kodlarını görebilirsiniz.

[activity_main.xml]

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.sametcelikbicak.firstapp.MainActivity">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:id="@+id/txtView"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_above="@+id/btnHelloWorld"
    android:textSize="72dp" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World"
    android:id="@+id/btnHelloWorld"
    android:textSize="36dp"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

</RelativeLayout>

Kolay gelsin.

%d blogcu bunu beğendi: