Arşiv

Posts Tagged ‘json’

swift ile alamofire ve swiftyjson kullanımı

25 Şubat 2018 2 yorum

Merhaba

Daha önceki swift ile json veri okuma yazımda swift ile json bir veriyi nasıl okuyabilceğimizi anlatmıştım ve o yazımda bu işlem için bir model oluşturmuş ve json verisini o model ile eşleştirmiştir. Bu yazımızda ise model oluşturmadan Alamofire ve SwiftyJSON kütüphanelerini kullanıp daha kolay ve basit olarak json veri okuması yapacağız. Bu işlem için yine bir proje oluşturalım ve projemize kütüphaneleri yani Pod dosyalarımı ekleyelim daha sonra da veri okuma işlemine başlayalım. Şimdi adım adım projemizi oluşturalım. Kolay olması için projesi Desktop üzerine oluşturalım.

Bu aşamada Create a new Xcode project deyip işleme devam edelim.

Burada olduğu için Single View App seçimi yapalım ve projemizin adını verelim.

Projemizin adını verdikten sonra Desktop(Masaüstü) ortamına projemizi kayıt edelim. Projemiz hazır olduğuna göre şimdi kütüphanelerimizi yükleyelim. Xcode kapatalım ve terminal ile projemizin olduğunu konuma geçelim.

$ cd Desktop
$ cd Alamofire\ SwiftyJSON/

Projemizin olduğu dizine geçtiğimize göre artık kütüphanemiz için gerekli olan ortamı hazırlayabiliriz. Bu işlem için pod dosyamızı oluşturmamız lazım. Aşağıdaki komut ile pod dosyamızı oluşturalım.

$ pod init

Bu komut sonrasında projemizin bulunduğu dosya içeriğinde pod için gerekli olan Podfile dosyasının oluştuğunu görebiliriz. Podfile dosyamızı aşağıdaki komut ile açalım ve artık içerisine ihtiyacımız olan kütüphane bilgilerini ekleyelim.

$ open Podfile

Podfile dosyamızın içeriğinin aşağıdaki gibi hazırlayıp kayıt edelim ve dosyayı kapatalım.

platform :ios, '9.0'

target 'Alamofire SwiftyJSON' do
 # Comment the next line if you're not using Swift and don't want to use dynamic frameworks
 use_frameworks!

 # Pods for Alamofire SwiftyJSON

pod 'Alamofire'
pod 'SwiftyJSON'

end

Burada kütüphanelerimizi pod ‘Alamofire’ ve pod ‘SwiftyJSON’ komutları ile eklemiş oluyoruz. Artık Podfile hazır olduğuna göre bu kütüphanelerimizi projemiz içine entegre edelim. Bu işlem içinde aşağıdaki komutu çalıştıralım.

$ pod install

Yükleme işlemi bittiğinde artık Xcode proje ortamını açan “Alamofire SwiftyJSON.xcodeproj” dosyasını değil Podfile içindeki kütüphanelerin entegre olduğu ortamı açan Alamofire SwiftyJSON.xcworkspace ile projemizi açalım. Projemizi açtığımızda aşağıda görüldüğü gibi artık pod altında kütüphanelerimiz eklenmiş bulunmaktadır.

Artık herşey hazır ve bu yeni eklediğimiz Alamofire ve SwiftyJSON kütüphanelerimizi kullanıp bir önceki makelede bize JSON içerik sağlayan https://coinmarketcap.com/api/ adresindeki API leri yeniden kullanalım. Bu işlem için projemizde bulunan ViewController.swift içerisini aşağıdaki gibi kodlayalım.

import UIKit
import Alamofire
import SwiftyJSON


class ViewController: UIViewController {
  
  let baseUrl = "https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?convert=TRY&limit=3"
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    getJSONData(url: baseUrl)
  }
  
  func getJSONData(url: String) {
    
    Alamofire.request(url, method: .get).responseJSON { response in
      if response.result.isSuccess {
        let jsonData : JSON = JSON(response.result.value!)
        print(jsonData)
      } else {
        print("Error: \(String(describing: response.result.error))")
      }
    }
    
  }
  
}

Bu kodu simülatörde çalıştırdığımızda print(jsonData) komutu ile API den gelen JSON içeriğini görebiliriz.

[
{
"total_supply" : "16885400.0",
"price_btc" : "1.0",
"24h_volume_try" : "22690623240.7",
"name" : "Bitcoin",
"market_cap_try" : "624859196268",
"percent_change_7d" : "-8.74",
"price_try" : "37005.8865214",
"market_cap_usd" : "164849796244",
"24h_volume_usd" : "5986220000.0",
"percent_change_1h" : "0.79",
"id" : "bitcoin",
"price_usd" : "9762.86",
"available_supply" : "16885400.0",
"percent_change_24h" : "-2.08",
"max_supply" : "21000000.0",
"rank" : "1",
"symbol" : "BTC",
"last_updated" : "1519555768"
},
{
"total_supply" : "97832741.0",
"price_btc" : "0.0873545",
"24h_volume_try" : "6376679870.04",
"name" : "Ethereum",
"market_cap_try" : "313030600927",
"percent_change_7d" : "-10.12",
"price_try" : "3199.6507154",
"market_cap_usd" : "82583454143.0",
"24h_volume_usd" : "1682290000.0",
"percent_change_1h" : "0.54",
"id" : "ethereum",
"price_usd" : "844.129",
"available_supply" : "97832741.0",
"percent_change_24h" : "0.75",
"max_supply" : null,
"rank" : "2",
"symbol" : "ETH",
"last_updated" : "1519555752"
},
{
"total_supply" : "99992622540.0",
"price_btc" : "0.00009848",
"24h_volume_try" : "1308472315.2",
"name" : "Ripple",
"market_cap_try" : "141025543207",
"percent_change_7d" : "-16.55",
"price_try" : "3.6072709235",
"market_cap_usd" : "37205233118.0",
"24h_volume_usd" : "345200000.0",
"percent_change_1h" : "0.69",
"id" : "ripple",
"price_usd" : "0.951667",
"available_supply" : "39094802192.0",
"percent_change_24h" : "0.08",
"max_supply" : "100000000000",
"rank" : "3",
"symbol" : "XRP",
"last_updated" : "1519555741"
}
]

Artık elimizde işlem yapabileceğimiz bir data mevcut ve bu data içinden istediğimiz alanın değerini rahatça alabiliriz. Bu işlem için kod içinde aşağıdaki gibi değişiklik yapıp gelen json datası içinde gezip hangi değeri almak istiyorsak onu print ile yazdıralım. Bu işlem için gelen değerlerin Adını, Türk Lirası ve Dolar karşılıklarını gösterelim.

import UIKit
import Alamofire
import SwiftyJSON


class ViewController: UIViewController {
  
  let baseUrl = "https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?convert=TRY&limit=3"
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    getJSONData(url: baseUrl)
  }
  
  func getJSONData(url: String) {
    
    Alamofire.request(url, method: .get).responseJSON { response in
      if response.result.isSuccess {
        let jsonData : JSON = JSON(response.result.value!)
        
        for json in jsonData.arrayValue {
          print("\(json["name"]) : \(json["price_try"]) ₺ , \(json["price_usd"]) $")
        }
        
      } else {
        print("Error: \(String(describing: response.result.error))")
      }
    }
    
  }
  
}

Bu kod çalıştığında da aşağıdaki gibi değerleri görebiliriz.

Bitcoin : 37066.4204231 ₺ , 9778.83 $
Ethereum : 3206.45461982 ₺ , 845.924 $
Ripple : 3.612554847 ₺ , 0.953061 $

İşte bu kadar basit birkaç satır kod ile json verimizi okuduk ve bu işlem için bir önceki makaledeki gibi bir model classı oluşturmamıza gerek kalmadı. Projenin kaynak kodlarına üzerinen ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.

Reklamlar
Kategoriler:iOS Etiketler:, , , , , , , ,

swift ile json veri okuma


Merhaba

Bugün JSON bir içeriği Swift ile nasıl okuyacağımıza bakalım. Bu işlemi yapabilmek için önce bize JSON formatında içerik sağlayan https://coinmarketcap.com/api/ adresindeki örnek API leri kullanalım. Bu adreste bize sanal para birimlerinin değerlerini gösteren bir içerik sağlanıyor. Bizde örnek olarak ilk üç sanal para biriminin değerlerini JSON olarak görelim ve sonrasında da Swif ile bu bilgileri nasıl okuyabiliriz ona bakalım. İlk üç sanal para birimi için kullanacağımız API adresi https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?convert=TRY&limit=3 olacaktır. Bu adresi ziyaret ettiğimizde aşağıdaki gibi JSON içeriğe sahip olacağız.

[
  {
    "id": "bitcoin", 
    "name": "Bitcoin", 
    "symbol": "BTC", 
    "rank": "1", 
    "price_usd": "12931.5", 
    "price_btc": "1.0", 
    "24h_volume_usd": "13119000000.0", 
    "market_cap_usd": "216905222100", 
    "available_supply": "16773400.0", 
    "total_supply": "16773400.0", 
    "max_supply": "21000000.0", 
    "percent_change_1h": "-1.33", 
    "percent_change_24h": "-5.97", 
    "percent_change_7d": "-6.18", 
    "last_updated": "1514712261", 
    "price_try": "49085.2971795", 
    "24h_volume_try": "49797008367.0", 
    "market_cap_try": "823327323711"
  }, 
  {
    "id": "ripple", 
    "name": "Ripple", 
    "symbol": "XRP", 
    "rank": "2", 
    "price_usd": "2.20932", 
    "price_btc": "0.00017298", 
    "24h_volume_usd": "6602400000.0", 
    "market_cap_usd": "85587167493.0", 
    "available_supply": "38739144847.0", 
    "total_supply": "99993093880.0", 
    "max_supply": "100000000000", 
    "percent_change_1h": "0.69", 
    "percent_change_24h": "-11.74", 
    "percent_change_7d": "110.26", 
    "last_updated": "1514712240", 
    "price_try": "8.3861213908", 
    "24h_volume_try": "25061343703.2", 
    "market_cap_try": "324871171261"
  }, 
  {
    "id": "ethereum", 
    "name": "Ethereum", 
    "symbol": "ETH", 
    "rank": "3", 
    "price_usd": "715.561", 
    "price_btc": "0.0560242", 
    "24h_volume_usd": "2839910000.0", 
    "market_cap_usd": "69180310557.0", 
    "available_supply": "96679823.0", 
    "total_supply": "96679823.0", 
    "max_supply": null, 
    "percent_change_1h": "-0.89", 
    "percent_change_24h": "-1.12", 
    "percent_change_7d": "6.02", 
    "last_updated": "1514712248", 
    "price_try": "2716.12143487", 
    "24h_volume_try": "10779710498.6", 
    "market_cap_try": "262594138549"
  }
]

Şimdi yapmamız gereken ise bir proje açıp bu içeriği Swift ile nasıl okuyabileceğimize bakalım. İlk olarak Xcode da bir proje açalım. Aşağıdaki ekran görüntüsündeki sıra ile projemizi oluşturalım ve kodlamaya geçelim.

Artık projemiz hazır. Şimdi projemiz içinde kullanmak ve JSON verimizi modellemek için projemizde bir tane “File > New > File” seçimi ile “Swift File” ekleyelim ve adına “CurrencyModel” diyelim. Bu yeni eklediğimiz dosya içine JSON verimizden kullanmak istediğimiz bilgileri tanımlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken konu JSON içinde tanımlı olan isim ve tip bilgisine göre CurrenyModel dosyamızın içinde tanımlama yapmak. Kod içinde de göreceğimiz gibi CurrencyModel:Codable bilgisi bizim için çok önemli ve bu tanımdaki “Codable” bilgisi JSON veriyi kolayca okumamızı sağlıyor. İhtiyacımız olan bilgileri aşağıdaki gibi tanımlayalım.

import Foundation

struct CurrencyModel:Codable {
  var id:String
  var name:String
  var symbol:String
  var rank:String
  var price_usd:String
  var price_btc:String
  var percent_change_1h:String
  var percent_change_24h:String
  var percent_change_7d:String
  var last_updated:String
  var price_try:String
}

JSON verisini okumak için ihtiyacımız olan yapıda hazır olduğuna göre artık veri okumaya başlayalım. Yaptığımız uygulama içinde sadece veri okuması yapılacak ve console üzerinde bu değerleri göreceğiz. İsterseniz bu bilgileri kullanıp uygulama üzerinde görsel olarak da gösterebilirsiniz. Aşağıdaki kodumuz ile JSON dan veriyi okuduk ve console ekranımıza dump olarak yazdırdık.

import UIKit

let myApiUrl = "https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?convert=TRY&limit=3"
let url = URL(string: myApiUrl)!
let myJSONData = try! Data(contentsOf: url)
var jsonDecoder = JSONDecoder()

class ViewController: UIViewController {
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    let currencies = try? jsonDecoder.decode([CurrencyModel].self, from: myJSONData)
    if let currency = currencies{
      
      for c in currency{
        dump(c)
      }
    }  
  }
}

Yukarıdaki kod ile çıkan veride bulunan last_updated bilgisi Unix Time Stamp bilgisidir ve bu bilginin normal bir tarih formatında görünmesi için kodda aşağıdaki gibi bir düzenleme yapmamız gerekiyor.

import UIKit

let myApiUrl = "https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?convert=TRY&limit=3"
let url = URL(string: myApiUrl)!
let myJSONData = try! Data(contentsOf: url)
var jsonDecoder = JSONDecoder()

class ViewController: UIViewController {
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    let currencies = try? jsonDecoder.decode([CurrencyModel].self, from: myJSONData)
    if let currency = currencies{
      
      for c in currency{
        dump(c)
        let lastUpdateUTC = Date(timeIntervalSince1970: TimeInterval(Int(c.last_updated)!))
        let dateFormatter = DateFormatter()
        dateFormatter.dateFormat = "dd-MM-YYYY hh:mm:ss a"
        let lastUpdateLocal = dateFormatter.string(from: lastUpdateUTC)
        print("Son Güncelleme UTC:" + String(describing: lastUpdateUTC))
        print("Son Güncelleme Local:" + String(describing: lastUpdateLocal))
      }
    }
  }
}

Artık bu kod çalıştığında sadece sayısal bir bilgi olan last_update bilgisi gerekli çevrim işleminden sonra tarih formatında görebiliyoruz.

▿ Swif_JSON.CurrencyModel
 - id: "bitcoin"
 - name: "Bitcoin"
 - symbol: "BTC"
 - rank: "1"
 - price_usd: "12902.4"
 - price_btc: "1.0"
 - percent_change_1h: "-0.39"
 - percent_change_24h: "-5.59"
 - percent_change_7d: "-6.05"
 - last_updated: "1514715260"
 - price_try: "48974.8396032"
Son Güncelleme UTC:2017-12-31 10:14:20 +0000
Son Güncelleme Local:31-12-2017 01:14:20 PM
▿ Swif_JSON.CurrencyModel
 - id: "ripple"
 - name: "Ripple"
 - symbol: "XRP"
 - rank: "2"
 - price_usd: "2.21301"
 - price_btc: "0.00017297"
 - percent_change_1h: "-0.4"
 - percent_change_24h: "-9.59"
 - percent_change_7d: "112.55"
 - last_updated: "1514715241"
 - price_try: "8.4001278669"
Son Güncelleme UTC:2017-12-31 10:14:01 +0000
Son Güncelleme Local:31-12-2017 01:14:01 PM
▿ Swif_JSON.CurrencyModel
 - id: "ethereum"
 - name: "Ethereum"
 - symbol: "ETH"
 - rank: "3"
 - price_usd: "714.06"
 - price_btc: "0.0558108"
 - percent_change_1h: "-0.31"
 - percent_change_24h: "-1.29"
 - percent_change_7d: "6.17"
 - last_updated: "1514715249"
 - price_try: "2710.42394958"
Son Güncelleme UTC:2017-12-31 10:14:09 +0000
Son Güncelleme Local:31-12-2017 01:14:09 PM

Bu şekilde bir JSON bilgisini Swift ile okuma işlemini yaptık ve sonuçlarını gördük. Projenin kaynak kodlarına üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.

Kategoriler:iOS Etiketler:, , , , ,

vb xml ve json web servis veri alma


xml_jsonMerhaba

Bugün daha önce yazdığım vb xml ve json web servis konusu ile hazırladığımız servisi kullanarak veri alama işlemini yapacağız. Bu işlem için öncelikle bir Console uygulaması hazırlayalım ve daha önce oluşturuduğumuz servisi bu proje içine referans olarak ekleyelim. Visual Studio içinde “File > New > Project > Visual Basic > Windows > Console Application” seçimi ile uygulamamızı hazırlayalım. Daha sonra ise proje üzerinde References üzerinde sağ tık ile açılan menüden Add Service Reference ile bir önceki makalede hazırladığımız servisimizi ekleyelim.Daha önce hazırladığımız servisimizi localhsot üzerinde çalıştırıp adresini aldıktan sonra servis referansa ” http://localhost:58079/JSONandXML.asmx?wsdl ” olarak ekliyoruz ve servis referans adı olarak da JSONandXMLVb değerini veriyoruz. Daha sonra yine references alanında yine sağ tık ile add reference diyoruz ve JSON web servisi parse edebilmek için gerekli olan System.Web.Extensions dll ini ekliyoruz. Artık programımızda servislerden veri alacak kodlarımızı yazalım. İlk olarak JSON parse işelminde ihtiyacımız olan Member.vb class ımızı oluşturalım.

[Member.vb]

Public Class Member

  Private m_Id As Integer
  Public Property Id() As Integer
    Get
      Return m_Id
    End Get
    Set
      m_Id = Value
    End Set
  End Property

  Private m_Name As String
  Public Property Name() As String
    Get
      Return m_Name
    End Get
    Set
      m_Name = Value
    End Set
  End Property

  Private m_Salary As Integer
  Public Property Salary() As Integer
    Get
      Return m_Salary
    End Get
    Set
      m_Salary = Value
    End Set
  End Property

  Private m_Position As String
  Public Property Position() As String
    Get
      Return m_Position
    End Get
    Set
      m_Position = Value
    End Set
  End Property

End Class

Member class ımız hazır olduğuna göre artık kodlarımız tamamlayalım.

[Program.vb]

Imports System.Web.Script.Serialization

Module Program

  Sub Main()

    Dim xmlClient As JSONandXMLVb.JSONandXMLSoapClient = New JSONandXMLVb.JSONandXMLSoapClient
    Dim teamFromXML = xmlClient.GetTeamFromXML
    Console.WriteLine("XML'den gelen sonuçlar:")
    For Each item In teamFromXML
      Console.WriteLine(item.Id & " " & item.Name & " " & item.Position & " " & item.Salary)
    Next
    Console.WriteLine()

    Dim jsonClient As JSONandXMLVb.JSONandXMLSoapClient = New JSONandXMLVb.JSONandXMLSoapClient
    Dim teamFromJSON = jsonClient.GetTeamFromJSON
    Dim jss As JavaScriptSerializer = New JavaScriptSerializer
    Dim members As List(Of Member) = New List(Of Member)
    members = jss.Deserialize(Of List(Of Member))(teamFromJSON)
    Console.WriteLine("JSON'dan gelen sonuçlar:")
    For Each item In members
      Console.WriteLine(item.Id & " " & item.Name & " " & item.Position & " " & item.Salary)
    Next
    Console.ReadKey()

  End Sub

End Module

Yukarıdaki kodlarda da görüldüğü gibi hem XML’den hemde JSON’dan gelen sonuçları çıktı olarak console üzerine yazdırık. Kodlarda özellikle farklı client oluşturdum xmlClient ve jsonClient şekilinde , bu sebeple iki servis için yazılan kodları ayrı ayrı okumak kolay ve anlaşılır olabilir. Yukarıdaki kodlar çalıştığında çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

XML'den gelen sonuçlar:
1 Samet Software Specialist 10000
2 Kubilay Software Specialist 10000
3 Erkan Software Specialist 10000

JSON'dan gelen sonuçlar:
1 Samet Software Specialist 10000
2 Kubilay Software Specialist 10000
3 Erkan Software Specialist 10000

Projenin kaynak kodlarına üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.

Kategoriler:Vb Etiketler:, , , ,

c# xml ve json web servis veri alma


Merhaba xml_json
Bugün daha önce yazdığım c# xml ve json web servis konusu ile hazırladığımız servisi kullanarak veri alama işlemini yapacağız. Bu işlem için öncelikle bir Console uygulaması hazırlayalım ve daha önce oluşturuduğumuz servisi bu proje içine referans olarak ekleyelim. Visual Studio içinde “File > New > Project > Visual C# > Windows > Console Application” seçimi ile uygulamamızı hazırlayalım. Daha sonra ise proje üzerinde References üzerinde sağ tık ile açılan menüden Add Service Reference ile bir önceki makalede hazırladığımız servisimizi ekleyelim. Daha önce hazırladığımız servisimizi localhsot üzerinde çalıştırıp adresini aldıktan sonra servis referansa http://localhost:57654/JSONandXML.asmx?wsdl olarak ekliyoruz ve servis referans adı olarak da “JSONandXMLCs” değerini veriyoruz. Daha sonra yine references alanında yine sağ tık ile add reference diyoruz ve JSON web servisi parse edebilmek için gerekli olan System.Web.Extensions dll ini ekliyoruz. Artık programımızda servislerden veri alacak kodlarımızı yazalım. İlk olarak JSON parse işelminde ihtiyacımız olan Member.cs class ımızı oluşturalım.

[Member.cs]

namespace CallJSONandXMLCs
{
  public class Member
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int Salary { get; set; }
    public string Position { get; set; }
  }
}

Member class ımız hazır olduğuna göre artık kodlarımız tamamlayalım.

[Program.cs]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web.Script.Serialization;

namespace CallJSONandXMLCs
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      JSONandXMLCs.JSONandXMLSoapClient xmlClient = new JSONandXMLCs.JSONandXMLSoapClient();
      var teamFromXML = xmlClient.GetTeamFromXML();
      Console.WriteLine("XML'den gelen sonuçlar:");
      foreach (var item in teamFromXML)
      {
        Console.WriteLine(item.Id + " " + item.Name + " " + item.Position + " " + item.Salary);
      }
      Console.WriteLine();

      JSONandXMLCs.JSONandXMLSoapClient jsonClient = new JSONandXMLCs.JSONandXMLSoapClient();
      var teamFromJSON = jsonClient.GetTeamFromJSON();
      JavaScriptSerializer jss = new JavaScriptSerializer();
      List<Member> members = new List<Member>();
      members = jss.Deserialize<List<Member>>(teamFromJSON);
      Console.WriteLine("JSON'dan gelen sonuçlar:");
      foreach (var item in members)
      {
        Console.WriteLine(item.Id + " " + item.Name + " " + item.Position + " " + item.Salary);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Yukarıdaki kodlarda da görüldüğü gibi hem XML’den hemde JSON’dan gelen sonuçları çıktı olarak console üzerine yazdırık. Kodlarda özellikle farklı client oluşturdum xmlClient ve jsonClient şekilinde , bu sebeple iki servis için yazılan kodları ayrı ayrı okumak kolay ve anlaşılır olabilir. Yukarıdaki kodlar çalıştığında çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

XML'den gelen sonuçlar:
1 Samet Software Specialist 10000
2 Kubilay Software Specialist 10000
3 Erkan Software Specialist 10000

JSON'dan gelen sonuçlar:
1 Samet Software Specialist 10000
2 Kubilay Software Specialist 10000
3 Erkan Software Specialist 10000

Projenin kaynak kodlarına üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.

Kategoriler:C# Etiketler:, , , ,

vb xml ve json web servis

12 Kasım 2016 1 yorum

Merhabaxml_json
Bugün Vb ile XML ve JSON web servis hazırlamaya bakacağız. Bir web servis hazırlayıp bu servis ile bir takım içindeki çalışanların id, adı, maaşı ve pozisyonu bilgilerini hem xml hem de json olarak nasıl alabilceğimize bakacağız. Bu işlem için önce bir proje açalım. Visual Studio içinde “File > New > Project > Visual Basic > Windows > Web > ASP.NET Web Application” seçiminden sonra ekrana gelen seçimlerden “Empty” seçimi ile projemizi oluşturalım. Proje oluştuktan sonra proje üzerinde sağ tık ile “Add > Web Service(ASMX)” seçimi ile servisimizi ekleyelim. Artık proje için herşey hazır olduğuna göre şimdi servis içinde kullanacağımız class larımızı hazırlayalım. İlk olarak takım üyelerinin bilgilerinin oldugu “Member” classını ve sonrasında da “Team” classını oluşturualım.

[Member.vb]

Public Class Member

  Private m_Id As Integer
  Public Property Id() As Integer
    Get
      Return m_Id
    End Get
    Set
      m_Id = Value
    End Set
  End Property

  Private m_Name As String
  Public Property Name() As String
    Get
      Return m_Name
    End Get
    Set
      m_Name = Value
    End Set
  End Property

  Private m_Salary As Integer
  Public Property Salary() As Integer
    Get
      Return m_Salary
    End Get
    Set
      m_Salary = Value
    End Set
  End Property

  Private m_Position As String
  Public Property Position() As String
    Get
      Return m_Position
    End Get
    Set
      m_Position = Value
    End Set
  End Property

End Class

[Team.vb]

Public Class Team
  Public Function GetTeamMembers() As Member()
    Dim teamMembers As Member() = New Member() {
      New Member() With {.Id = 1, .Name = "Samet", .Salary = 10000, .Position = "Software Specialist"},
      New Member() With {.Id = 2, .Name = "Kubilay", .Salary = 10000, .Position = "Software Specialist"},
      New Member() With {.Id = 3, .Name = "Erkan", .Salary = 10000, .Position = "Software Specialist"}}

    Return teamMembers
  End Function
End Class

İşlem yapacağımız classlarımız artık hazır şimdi bu classları kullanacağımız servisimizin içeriğini hazırlayalım. Servisimizin içinde iki adet metodumuz olacak, birisi XML olarak diğeride aynı veriyi JSON olarak bize verecek. Metodlarımız GetTeamFromXML ve GetTeamFromJSON olacak.

[JSONandXML.asmx.vb]

Imports System.ComponentModel
Imports System.Web.Script.Serialization
Imports System.Web.Script.Services
Imports System.Web.Services

' To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
' <System.Web.Script.Services.ScriptService()> _
<System.Web.Services.WebService(Namespace:="http://sametcelikbicak.com/")>
<System.Web.Services.WebServiceBinding(ConformsTo:=WsiProfiles.BasicProfile1_1)> _
<ToolboxItem(False)> _
Public Class JSONandXML
  Inherits System.Web.Services.WebService

  <WebMethod>
  Public Function GetTeamFromXML() As Member()
    Dim team As New Team()
    Return team.GetTeamMembers()
  End Function

  <WebMethod>
  <ScriptMethod(ResponseFormat:=ResponseFormat.Json)>
  Public Function GetTeamFromJSON() As String
    Dim team As New Team()
    Return New JavaScriptSerializer().Serialize(team.GetTeamMembers())
  End Function

End Class

Artık herşey kullanıma hazır şimdi projeyi çalıştırıp servisin çalışmasını ve dönen değerlere bakalım. Servis çalıştığında aşağıdaki gibi görünecektir.

jsonandxmlvb

İlk olarak alıştığımız gibi XML metodunu çağırdık ve gelen sonuç aşağıdaki gibidir.

[GetTeamFromXML]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ArrayOfMember xmlns="http://sametcelikbicak.com/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Member>
<Id>1</Id>
<Name>Samet</Name>
<Salary>10000</Salary>
<Position>Software Specialist</Position>
</Member>
<Member>
<Id>2</Id>
<Name>Kubilay</Name>
<Salary>10000</Salary>
<Position>Software Specialist</Position>
</Member>
<Member>
<Id>3</Id>
<Name>Erkan</Name>
<Salary>10000</Salary>
<Position>Software Specialist</Position>
</Member>
</ArrayOfMember>

Şimdide aynı verilere sahip sonuçları bize veren JSON metodunu çağıralım ve sonuçlarına bakalım.

[GetTeamFromJSON]


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<string xmlns="http://sametcelikbicak.com/">[{"Id":1,"Name":"Samet","Salary":10000,"Position":"Software Specialist"},{"Id":2,"Name":"Kubilay","Salary":10000,"Position":"Software Specialist"},{"Id":3,"Name":"Erkan","Salary":10000,"Position":"Software Specialist"}]</string>

Artık bir web servis ile hem xml hemde json olarak verileri alabiliyoruz.

Projenin kaynak kodlarına üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.

c# xml ve json web servis

06 Kasım 2016 1 yorum

Merhabaxml_json
Bugün C# ile XML ve JSON web servis hazırlamaya bakacağız. Bir web servis hazırlayıp bu servis ile bir takım içindeki çalışanların id, adı, maaşı ve pozisyonu bilgilerini hem xml hem de json olarak nasıl alabilceğimize bakacağız. Bu işlem için önce bir proje açalım. Visual Studio içinde “File > New > Project > Visual C# > Windows > Web > ASP.NET Web Application” seçiminden sonra ekrana gelen seçimlerden “Empty” seçimi ile projemizi oluşturalım. Proje oluştuktan sonra proje üzerinde sağ tık ile “Add > Web Service(ASMX)” seçimi ile servisimizi ekleyelim. Artık proje için herşey hazır olduğuna göre şimdi servis içinde kullanacağımız class larımızı hazırlayalım. İlk olarak takım üyelerinin bilgilerinin oldugu “Member” classını ve sonrasında da “Team” classını oluşturualım.

[Member.cs]

namespace JSONandXMLCs
{
  public class Member
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int Salary { get; set; }
    public string Position { get; set; }
  }
}

[Team.cs]

namespace JSONandXMLCs
{
  public class Team
  {
    public Member[] GetTeamMembers()
    {
      Member[] teamMembers = new Member[]
      {
      new Member() { Id=1,Name="Samet",Salary=10000,Position="Software Specialist"},
      new Member() { Id=2,Name="Kubilay",Salary=10000,Position="Software Specialist"},
      new Member() { Id=3,Name="Erkan",Salary=10000,Position="Software Specialist"},
      };

      return teamMembers;
    }
  }
}

İşlem yapacağımız classlarımız artık hazır şimdi bu classları kullanacağımız servisimizin içeriğini hazırlayalım. Servisimizin içinde iki adet metodumuz olacak, birisi XML olarak diğeride aynı veriyi JSON olarak bize verecek. Metodlarımız GetTeamFromXML ve GetTeamFromJSON olacak.

[JSONandXML.asmx.cs]

using System.Web.Services;
using System.Web.Script.Services;
using System.Web.Script.Serialization;

namespace JSONandXMLCs
{
  [WebService(Namespace = "http://sametcelikbicak.com/")]
  [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
  [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
  public class JSONandXML : System.Web.Services.WebService
  {
    [WebMethod]
    public Member[] GetTeamFromXML()
    {
      Team team = new Team();
      return team.GetTeamMembers();
    }

    [WebMethod]
    [ScriptMethod(ResponseFormat = ResponseFormat.Json)]
    public string GetTeamFromJSON()
    {
      Team team = new Team();
      return new JavaScriptSerializer().Serialize(team.GetTeamMembers());
    }
  }
}

Artık herşey kullanıma hazır şimdi projeyi çalıştırıp servisin çalışmasını ve dönen değerlere bakalım. Servis çalıştığında aşağıdaki gibi görünecektir.

jsonandxmlcs

İlk olarak alıştığımız gibi XML metodunu çağırdık ve gelen sonuç aşağıdaki gibidir.

[GetTeamFromXML]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ArrayOfMember xmlns="http://sametcelikbicak.com/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Member>
<Id>1</Id>
<Name>Samet</Name>
<Salary>10000</Salary>
<Position>Software Specialist</Position>
</Member>
<Member>
<Id>2</Id>
<Name>Kubilay</Name>
<Salary>10000</Salary>
<Position>Software Specialist</Position>
</Member>
<Member>
<Id>3</Id>
<Name>Erkan</Name>
<Salary>10000</Salary>
<Position>Software Specialist</Position>
</Member>
</ArrayOfMember>

Şimdide aynı verilere sahip sonuçları bize veren JSON metodunu çağıralım ve sonuçlarına bakalım.

[GetTeamFromJSON]


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<string xmlns="http://sametcelikbicak.com/">[{"Id":1,"Name":"Samet","Salary":10000,"Position":"Software Specialist"},{"Id":2,"Name":"Kubilay","Salary":10000,"Position":"Software Specialist"},{"Id":3,"Name":"Erkan","Salary":10000,"Position":"Software Specialist"}]</string>

Artık bir web servis ile hem xml hemde json olarak verileri alabiliyoruz.

Projenin kaynak kodlarına üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin.

%d blogcu bunu beğendi: